eschhoes

De historie van het Eschhoes start in 1973, met de bouw van het "oude" Eschhoes tussen de Maria school en de Kloosterhof.  Het huidige Eschhoes is gerealiseerd in 2014, met vereende krachten vanuit de dorpsgemeenschap Vasse, Mander en Hezingen.

De accommodatie bestaat uit een gymzaal-plus, een ontmoetingsruitme, een aantal vergaderruimtes, een bovenzaal voor grote groepen, douche en toiletruimtes. Daarnaast is een groot deel van het gebouw gereserveerd voor kinderopvang Columbus.

De ruimtes in de accommodatie worden verhuurd. Uiteraard is gedurende de week een aantal vaste gebruikers actief in het Eschhoes. De mogelijkheid bestaat om ruimtes te huren voor activiteiten die voor de doelgroepen bedoeld zijn.

Het Eschhoes is tot stand gekomen met medewerking van vele vrijwilligers. Hun namen staan op de boom in de ontmoetingsruimte.

Het Eschhoes is een multifunctionele accommodatie in Vasse. Het biedt ruimte voor sport en is een centrum voor educatieve, sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. Het Eschhoes bestuur draagt zorg voor de faciliteiten voor deze doelgroepen in het gebouw.

't Eschhoes | Hooidijk 21 | 7661 RA Vasse | telefoon 0541-680560 | email info@eschhoes.nl