bouw eschhoes

de bouw pastoors

De werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe Eschhoes zijn gestart in de zomer van 2012. Omdat het gebouw grotendeels op de speelplaats komt wordt deze eerst ontmanteld. Het eerste echte kwarwei is dan het leggen van de fundering.

Na het leggen van de fundering krijgt het nieuwe Eschhoes gestalte. Het stellen van de profielen tot en met het leggen van de dakpannen neemt ongeveer een jaar in beslag

De volgende fase is het binnenwerk en de verder inrichting van het Eschhoes. Van het plaatsen van de binnenmuren, het installatiewerk, het schilderwerk, de vloeren tot het interieur.

Als het nieuwe Eschhoes dan gereed is voor gebruik, wordt het oude Eschhoes gesloopt. Op de ruimte die zo ontstaat wordt tenslotte de nieuwe speelplaats aangelegd.

't Eschhoes | Hooidijk 21 | 7661 RA Vasse | telefoon 0541-680560 | email info@eschhoes.nl